Mattehjälp kan vara både gratis och kosta pengar. Den kan vara utformad på olika sätt, till
exempel genom att man får individuell hjälp med sitt skolarbete eller att man får specifik
hjälp inför nationella prov eller högskoleprovet. Man kan få hjälp med matematik både
online och i olika städer och kommuner. Ett alternativ kan vara en kommersiell version, kolla sidan MyAcademy.se

De gratisalternativ som finns i de flesta städer är till exempel räknestugor, mattecentrum,
olika ideella föreningar och skolor som anordnar läxhjälp. Det finns även ytterligare
alternativ online, såsom matteboken.se. Det är en gratis mattebok/-sida på internet där det
finns olika övningsuppgifter, prov och ingående genomgångar på allt som räknas från årskurs
3-9 på grundskolan, gymnasiematte steg 1-5 samt högskolematte. På sidan finns det även
formelsamlingar och videor med olika sätt att lösa uppgifter på. Utöver det finns det ett
forum där man kan ställa frågor om matematik och olika uppgifter om man behöver hjälp.
Sidan drivs av utbildade matematiker som har pedagogisk erfarenhet.

En räknestuga är ett ställe man kan gå till för att få individuell hjälp med matte eller sina
läxor. Dessa finns över hela Sverige och alla är välkomna dit oavsett ålder, vilken skola man
går på eller vilken kunskapsnivå man har. De som hjälper en på räknestugorna är volontärer
som har ett stort intresse för matematik. Det behövs ingen föranmälan för att gå dit. I olika
städer träffas man olika ofta och på olika platser. På vissa ställen en gång i veckan och på
andra fyra gånger i veckan. Det kan äga rum på skolor, kulturhus, bibliotek och andra
offentliga lokaler.

I många städer finns det även olika ställen som erbjuder läxhjälp där man kan få hjälp med
matten. Ibland kan det vara på universiteten i staden, där man får hjälp av studerande på
skolan och ibland kan det vara anordnat av någon lokal organisation som antingen har egna
lokaler eller lånar/hyr in sig i andras. Vissa rörelser erbjuder mattehjälp på olika språk och det
finns även föreningar som ger mattehjälp till ensamkommande barn och ungdomar.

Det kan också finnas på till exempel bibliotek där de antingen kan riktat in sig på en viss
målgrupp, eller så är det allmänt. Där kan man få hjälp av antingen utbildade lärare eller folk
som är utbildade inom ämnet, av bibliotekarier, studenter eller volontärer. Ibland kan det
också finnas speciella koncept där alla som är på räknestugan hjälper varandra.
På vissa skolor erbjuds man extrahjälp.

Det finns också olika betaltjänster man kan använda sig av som t.ex. MyAcademy.se. Då kan man antingen chatta eller ringas med en person som ska hjälpa en eller träffas i verkligheten. Kostnaden för detta kan vara runt 400 kronor per timme. Det finns flera tjänster att välja mellan hos som erbjuder lite olika saker; vissa erbjuder undervisning i grupp, andra individuellt, vissa över internet och vissa hemma hos en själv eller i deras egen lokal.

Det kan också fungera på olika sätt när det kommer till att få sin mattehjälpare, ibland blir
man tilldelad en automatiskt och ibland kan man själv få välja vem man skulle vilja ha.
Huruvida man föredrar betaltjänsterna eller gratistjänsterna är upp till en själv att avgöra.

27 jan 2016